Koningsdag

– 23 april 2017 –

Beste spelers en ouders,

In tegenstelling tot wat op de website bij trainingstijden staat vermeld, is er op donderdag 27 april 2017, Koningsdag, (uiteraard) geen training. De trainer(s) zullen je er vast ook al op gewezen hebben maar voor het geval er nog twijfels zijn, dit bericht.

Fijne Koningsdag!

Verder gaat de laatste maand van trainingen bij de BAA in. Zoals je hebt kunnen merken zijn in de laatste twee maanden van dit seizoen de trainingsavonden met een en/of twee trainers aangevuld. Dit is het gevolg van een contact dat ik heb gelegd in december 2016 met Cuntapay Badminton Academy (Zwitserland) van Donovan Cuntapay. Dit contact met Donovan heeft er toe geleid dat in samenwerking met Arie, de trainersstaf (tijdelijk en vrijblijvend) is uitgebreid.
‘Tijdelijk’, omdat Donavan en ik, maar ook de drie trainers onderling, de mogelijkheid willen onderzoeken of voor het volgend trainingsseizoen 2017-2018 een samenwerkingsverband mogelijk en wenselijk is.
‘Vrijblijvend’, omdat er voor deze twee maanden geen formele verplichtingen over en weer (tussen de academies) zijn aangegaan.
De ervaringen tot nu toe zijn hoopvol. Donovan en ik hebben regelmatig vervolg overleggen waarin het beeld steeds duidelijker wordt hoe wij samen (met beiden een zelfstandige Academy) elkaar kunnen aanvullen. Er moeten nog een aantal punten worden uitgewerkt, maar wij staan daar beiden positief in. De wens is om eind mei de definitieve beslissing – om volgend seizoen samen te werken – te nemen. In die maand hopen wij ook ons plan naar buiten toe (in eerste instantie naar spelers en ouders) uit te dragen.

Wat ik de afgelopen tijd heb gezien hoe de trainingen van Arie Hof, Vountus Indra Mawan en Rune Massing worden uitgevoerd, is indrukwekkend. Ik heb dan ook de overtuiging dat een samenwerking voor beide academies een meerwaarde kan betekenen.
In de verwachting dat volgende maand meer positieve informatie over de samenwerking kan uitgaan meen ik je met deze mail voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Paul Braaksma
Voorzitter RTC BAA
06 48115 0404

Geef een reactie