Foto’s

Voor veel van de foto’s zijn we dank verschuldigd aan Jan Nijkamp. Voor meer foto’s door Jan Nijkamp, zie www.staaterop.nl.