Profiel

De Badminton Academy Amersfoort maakt deel uit van de talentontwikkelingsstructuur van Badminton (in) Nederland (voorheen Nederlandse Badminton Bond (NBB)).

Doelstelling

De doelstelling van de Badminton Academy Amersfoort (BAA) is om badmintontalenten (met name vanuit de regio Centrum) vanaf 6 jaar de juiste trainingsmogelijkheden te bieden om hun talent verder te ontwikkelen. Daartoe faciliteert de BAA  badmintontrainingen onder deskundige leiding voor minstens 6 uur per week en minimaal 32 weken per jaar.
De BAA maakte sinds eind 2009 deel uit van een stimuleringsprogramma vanuit de Provincie Utrecht voor talentontwikkeling in de sport. De Vereniging Sport Utrecht (VSU), de uitvoerder van dit programma, had badminton geselecteerd als één van de sporten die een aantal jaren ondersteund zullen worden. De ondersteuning bestond naast een directe financiële bijdrage uit een aantal faciliteiten. Sinds eind 2009 spreken we formeel van de RTC Badminton Academy Amersfoort.
BAA heeft hoge ambities en wil een bijdrage leveren aan de opleiding van spelers zodat een aantal de nationale, en de beste, de internationale top kunnen halen.

Geschiedenis

In 2005 heeft Badminton Combinatie Amersfoort (BCA) als topclub uit de regio de taak op zich genomen om de voorheen volledig door de badmintonbond georganiseerde badminton-jeugdopleiding te continueren als JTC/TTC Amersfoort. De doelgroep bestaat uit getalenteerde jeugdspelers van alle badmintonverenigingen uit de regio.
Sinds 2008 geldt de nieuwe topsportstructuur voor badminton in Nederland: de talentherkenning, -ontwikkeling en -begeleiding op regionaal niveau is ondergebracht in Badminton Schools en Academies. Aansluitend geldt als hoogste niveau de Badminton University, waar de nationale selecties U15, U17 en U19 wekelijks op Papendal trainen. Nationale-selectiespelers trainen daarnaast elk bij hun eigen Academy en of bij Regionale trainingscentra van BNL. De uitwisseling en communicatie binnen de gehele opleidingspiramide worden geacht daarmee gewaarborgd te zijn. Er gelden minimumeisen vanuit Badminton Nederland, maar daarnaast benut de BAA mogelijkheden om extra trainingsuren voor talenten die mogelijk deels of geheel buiten de scope van BNL vallen, aan te bieden.
Zowel de Academy als de Schools (in de provincie Utrecht zijn er enkele schools) passen binnen het stimuleringsbeleid van de provincie. Een en ander is via accreditatie afgestemd tussen Academy, Schools, Provincie (via VSU) en Badminton Nederland.

Doelgroep

De doelgroep van de Badminton Academy Amersfoort bestaat uit getalenteerde badmintonners. In ieder geval voor de gehele regio Centrum, maar ook zijn er, uiteraard in overleg, mogelijkheden voor spelers van ‘(net) over die grens’. Jeugdige sporters kunnen bijvoorbeeld via de BSU bij de Academy terecht komen, maar er zijn meer kanalen: onder meer op regionale toernooien en tijdens de competitiewedstrijden zijn er contactmogelijkheden, scouting etc. Ook eigen aanmelding om voor te mogen spelen behoort tot de mogelijkheden.

Beleid

Het Beleidsplan 2012 – 2015 beschreef in grote lijnen de plannen van de Academy over die periode. Een nieuw plan is in de maak.

Geef een reactie