Disclaimer

Informatie en uitsluiting aansprakelijkheid
De Stichting RTC Badminton Academy Amersfoort (hierna: “de BAA”) probeert de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Toch dient de informatie niet te worden opgevat als enige vorm van garantie. De BAA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is derhalve geheel voor eigen risico.

Eigendom
De eigendomsrechten van deze website berusten bij de BAA.

De op deze website geplaatste teksten mogen uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is uitdrukkelijk verboden materiaal van deze website voor een andere website te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de BAA. Andere eigen handelsmerken en –namen kunnen op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectievelijke eigenaars.

Links
De BAA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door een link met de website van de BAA zijn verbonden.